İşletmelerde İnsan Kaynakları Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri

Ajda Baharlı
12 Ekim 2020, Pazartesi

Doç.Dr.Yeliz YEŞİL
Trakya Univ.Çalışma Ekonomisi ve End. İlşkileri Bölümü,Edirne

Günümüzde işletmeler etkili şekilde rekabet edebilmek, değişimleri yakalayabilmek ve bilgi çağına adapte olmak açısından kalifiye elemana ihtiyaç duymaktadırlar. Kalifiye eleman; herhangi bir alanda uzmanlaşmış, yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip elemanlardır. Kalifiye eleman aynı zamanda bilgi işçisi olabilmelidir.

İşletmelerdeki insan kaynakları eğitim faaliyetleri, işletmede başarıyı getirir.  İnsana gerekli yatırımı yapmak, ve yeni işe alınanların adaptasyonu için de işletmelerde eğitim ve geliştirme faaliyetleri önemlidir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile çalışanlar mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir, hedefe daha çok odaklanırlar. Ayrıca iş tatminleri ve motivasyonları artar. Gelecekteki üst görevlere hazırlanma imkanı elde ederler.

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri  sayesinde işletmede çalışanlar daha uyumlu çalışmakta ve çalışanların örgütsel bağlılıkları artmaktadır. Ayrıca çalışanların özgüvenleri artmakta ve eğitim, performanslarını olumlu yönde etkilemektedir. İnsan kaynakları eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle çalışanlar yeniliklere daha kolay adapte olur ve işletme içi problemler daha etkin bir biçimde çözülür.

Eğitim faaliyetlerinin içeriği, eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. İşletmede hangi alanda ihtiyaç varsa o alanda eğitim verilmelidir. Bu takdirde işletmede hedef ve amaçlara daha kolay ulaşılır.

Eğitim faaliyetleri işletmedeki herkese ihtiyaçları ölçüsünde eşit olarak verilmelidir. Eğitimde fırsat eşitliği olmalıdır. Ayrıca eğitim belirli bir plan çerçevesinde olmalıdır, eğitim faaliyetinin kimlere verileceği, nerede ve hangi amaçla verileceği önceden tespit edilmelidir. Eğitim yapıldıktan sonra sonuç etkili bir şekilde değerlendirilmelidir. Aksi takdirde eğitim programının başarıya ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülemez. Buna ek olarak eğitim ihtiyacına yanıt verecek uygun eğitim yöntemi de seçilmelidir.

Sonuç itibariyle; iş ortamında verim artışı ve başarıya ulaşmak isteniyorsa çalışana yatırım yapılmalı ve motivasyonları arttırılmalıdır. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri çalışanların kuruma bağlılığını arttırmakta ve çalışanlar daha verimli şekilde çalışmaktadır.


Bu yazı Y.Yeşil (2019). Analyzing The Importance of Human Resources Training Activities in Terms of Organizations.Journal of Social and Humanities Sciences Research, 6(42)  adlı çalışmadan derlenmiştir.

 

Yorumlar Yorum Kurallarımız

Etkinlik Takvimi

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerezler (Cookies) sayfasını okuyunuz.